Voorwaarden voor aanvraag

Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvraag. Deze behoort te bestaan uit een projectplan en een begroting. Na afloop van het project wordt een eindverslag verwacht. Zodra alle informatie binnen is, neemt het bestuur zo snel mogelijk een besluit. het besluit zal maximaal een maand, nadat alle informatie compleet is ingeleverd, aan de aanvrager bekend gemaakt worden. Aanvragen kunnen het gehele jaar door gedaan worden.

 

Er zijn veel goede initiatieven, allemaal steunen kan het BSP fonds niet. Iedere aanvraag wordt daarom serieus behandeld. BSP heeft in het verleden goede contacten opgebouwd met het BSP fonds willen we daarom wat terug doen.