Wie kan om een bijdrage vragen?

In principe elke vereniging of instelling die geen winstoogmerk heeft en vrijwilligers inzet om activiteiten te organiseren.