BSP fonds

Het BSP fonds kan een bijdrage verstrekken om projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en bewegingsactiviteiten tot stand te brengen, in het voormalig werkgebied van de ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP)

BSP fonds, wie en wat is dat?

In de jaren zestig, toen het welzijnswerk nog floreerde, ontstond de behoefte bij welzijnsorganisaties voor professionele ondersteuning bij hun organisatie. Personeelszaken en financiële ondersteuning werden tot dan toe vaak door vrijwilligers gedaan en dat voldeed niet meer. Als onderdeel van het toenmalige ‘Stip’ kwam  toen ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken. Een professionele organisatie, met specifiek kennis van de welzijnswereld, die deze werkzaamheden van de vrijwilligers overnam. In de daarop volgende jaren, groeide deze organisatie gestaag en werd daarmee een aantrekkelijk overname kandidaat, voor grotere collegae. Inderdaad een fusie kwam aan het begin van de nieuwe eeuw aan de orde. In 2009 was alles definitief geregeld en bleef er een bedrag beschikbaar om leuke dingen mee te doen. Leuke dingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en bewegingsactiviteiten.