Wat doet de stichting BSP?

Nadat ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP) fuseerde met een collega bedrijf op hetzelfde gebied bleef een bedrag in de stichting beschikbaar. Met dat bedrag is een ondersteuningsfonds gevormd. De stichting BSP beheert dit fonds. Het BSP bestuur wil dit geld aanwenden om projecten financieel te steunen, Bij voorkeur dienen de projecten tot stand te komen in het werkgebied. De bestedingsdoelen zijn hiervoor genoemd. Aan de beschikbaarstelling van bijdragen zijn voorwaarden verbonden.